Liczba odwiedzin strony: 29558 Osób na stronie: 1
 

Bełdowska-Marzec Agnieszka
Adwokat

 
 
Bełdowska-Marzec Agnieszka
Adwokat
 
Piotrkowska 134
90-062 Łódź
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2007 Nr 118 poz. 814 - Moc obowiązująca Konwencji o pomocy żywnościowej, sporządzonej w Londynie dnia 13 kwietnia 1999 r
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 16 października 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o pomocy żywnościowej, sporządzonej w Londynie dnia 13 kwietnia 1999 r. (Dz. U. z dnia 3 lipca 2007 r.) Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 lipca 2006 r. ratyfikował Konwencję o pomocy żywnościowej, sporządzoną w Londynie dnia 13 kwietnia 1999 r. Zgodnie z artykułem XXIV punkt (b) konwencja weszła w życie dnia 1...
Monitor Polski 2004 Nr 39 poz. 695 - Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2004 r
OBWIESZCZENIE PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO z dnia 8 września 2004 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2004 r. (M.P. z dnia 23 września 2004 r.) Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm. 1) ) ogłaszam, co następuje: Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i...